โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1เอกสารประกบอการประชุม การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านโรคซึมเศร้า 8 ธค 66 2023-12-12 10:03:51
2สไลด์ประกอบการประชุมวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านซึมเศร้า ด้วยรูปแบบ Hybrid 24-26 ส.ค. 2565 ณ รร.แคนทารี เบย์ ระยอง2022-09-12 14:41:34
3สไลด์ ชุดข้อมูลโรคซึมเศร้า Depression Database โดย อาจารย์ประสิทธิ์ บุญเกิด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 23-24 พ.ค. 652022-05-26 09:36:35
4สไลด์ Health Data Center กับบริการข้อมูลสุขภาพ โดย อาจารย์วสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 23-24 พ.ค. 652022-05-24 11:26:24
5สไลด์ การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดย พญ.กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ วันที่ 23 พ.ค.25652022-05-24 07:07:44
6ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข Template ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดที่ 36. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Service Plan)2022-02-11 09:56:51
7Template คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตัวชี้วัดที่ 26. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Full remission))2022-02-11 09:56:27
8Template คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตัวชี้วัดที่ 7. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทีได้มาตรฐาน)2022-02-11 09:55:57

  เครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช

 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • สถาบันราชานุกุล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้
 •   ลิงค์เว็บไซด์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

 • โรคซึมเศร้าโดยละเอียด(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • โรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลไทยนครินทร์)
 • มาป้องกันโรคซึมเศร้า...อันตรายใกล้ตัวของคนยุคดิจิตอลกัน(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • DO’S & DON’T ควรทำตัวยังไง เมื่อคนใกล้ชิดเป็น “โรคซึมเศร้า”(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • สังเกตได้อย่างไร ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • ภาวะซึมเศร้าในคนท้อง(ภาวะซึมเศร้าในคนท้อง)
 • โรคซึมเศร้า ภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุด (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 • โรคซึมเศร้า(มูลนิธิยุวพัฒน์)
 • โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง(โรงพยาบาลพญาไท)
 • โรคซึมเศร้า()
 •   ติดตามความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า @