รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด อำเภอ และสถานบริการ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับอำเภอและสถานบริการ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560


หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Tel. 045-352-599 Fax. 045-352-598
Mobile. 085-6467346

Email: depression54@hotmail.com ; info@thaidepression.com