กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

Online error ครับ ใช้ linux ครับ

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /data1/html/depression/include/header.php on line 19

ไม่แน่ใจว่า ต้องconfig php.ini อย่างไร ครับ

กลับไปยังรายบอร์ด