กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เวลาupload ข้อมูลจากโปรแกรมดูแลเฝ้าระัวังโรคซึมเศร้า รูปแบบ txt file มันถึงได้ช้าจังเลย

ในเมนูส่วนนี้จะนำเข้าข้อมูลช้ามากๆครับมีบ้างครั้งรอนานเกิน20นาที
IMPORT DATA
ระบบนำเข้าข้อมูล
• นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมดูแลเฝ้าระัวังโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็น zip file
รูแแบบ DPxxxxxyyyymmdd.zip
(xxxxx=รหัสสถานบริการ,yyyymmdd=ปี เดือน วัน ที่ส่งออก)
• สำหรับนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมดูแลเฝ้าระัวังโรคซึมเศร้า รูปแบบ txt file

PERSON.TXT
SCREEN.TXT

กลับไปยังรายบอร์ด